Il mondo dei doppiatori - Zona Cinema

"Ju-on: Rancore 2"


PERSONAGGI

INTERPRETI

DOPPIATORI

SHUNSUKE KOBAYASHI

Yanagi Yurei

MARCO BARONI

KYOKO SUZUKI Daike Yuko BARBARA BERENGO
TATSUYA SUZUKI Makoto Ashikawa ROBERTO CERTOMA'
KITADA YOSHIMI Kahori Fujii ISABELLA GUIDA
NOBUYUKI SUZUKI Tomohiro Kaku  
KAYAKO SAEKI Fuji Takako  
TOSHIO SAEKI Ryta Koyama  
DET. YOSHIKAWA Denden  

ALCUNE NOTE SUL FILM


Realizzazione 2005 Antonio Genna

AntonioGenna.net presenta IL MONDO DEI DOPPIATORI 2001/05 Antonio Genna
E' consigliata una risoluzione 1024 x 768 con Microsoft Internet Explorer versione 5 o superiore
E' vietato inserire in altre pagine il materiale presente in questo sito senza autorizzazione!


Torna alla home page di Zona Cinema