Il mondo dei doppiatori - Zona Animazione

"Megalopolis"

I protagonisti


EPISODIO 1 (1991)

PERSONAGGI

DOPP. ORIGINALI

DOPPIATORI ITALIANI

KATO YASUNORI

Kyusaku Shimada

ROMANO MALASPINA

YUKARI TATSUMIYA

Keiko Yamaguchi

PAOLA VALENTINI

JUNICHI NARUTAKI

Kouchi Yamadera

GIORGIO LOCURATOLO

HIRAI YASUMASA

Goro Naya

ENZO TARASCIO

TATSUMIYA

Kaneto Shiozawa

CLAUDIO MONETA

KAMO

Ken Yamaguchi

ANDREA DE NISCO

KODA

Ryotaro Okiayu

IVO DE PALMA

MORI OUGAI

Shigezou Sasaoka

PINO PIROVANO

TORAHIKO TERADA

Naoki Tatsuta

MARIO SCARABELLI

EIICHI SHIBUSAWA

Osamu Saka

MARIO ZUCCA

NARRATORE

Koichi Kitamura

ENRICO MAGGI

EPISODI 2-4 (1992)

PERSONAGGI

DOPP. ORIGINALI

DOPPIATORI ITALIANI

KATO YASUNORI

Kyusaku Shimada

PIETRO UBALDI

YUKARI TATSUMIYA

Keiko Han

ANNA MARIA TULLI

KEIKO TATSUMIYA

Youko Asagami

STEFANIA PATRUNO

YUCHIKO

 

LARA PARMIANI

TATSUMIYA

Kaneto Shiozawa

CLAUDIO MONETA

KODA

Ryotaro Okiayu

ANTONELLO GOVERNALE

KAMO

Ken Yamaguchi

ANDREA DE NISCO

JUNICHI NARUTAKI

Kouichi Yamadera

PINO PIROVANO

KURODA

Kenichi Ogata

GIOVANNI BATTEZZATO

EIICHI SHIBUSAWA

Osamu Saka

TONY FUOCHI

TORAHIKO TERADA

Naoki Tatsuta

MARIO SCARABELLI

NOTE


Realizzazione 2005/11 Antonio Genna

AntonioGenna.net presenta IL MONDO DEI DOPPIATORI - ANIMAZIONE 2003/11 Antonio Genna
E' consigliata una risoluzione 1024 x 768 con Microsoft Internet Explorer versione 5 o superiore
Le immagini contenute in questa pagina sono dei rispettivi proprietari, tutti i diritti riservati.
E' vietato inserire in altre pagine il materiale presente in questo sito senza autorizzazione!


Torna alla home page di Zona Animazione